Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ