Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου “Επέκταση – αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου πυροπροστασίας του ΕΜΑ στα Α. Λιόσια