Οδηγός Σύνταξης ΤΣΔ

Οδηγός Σύνταξης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων

Σύμφωνα με την με αριθμ. 84/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Του ΕΔΣΝΑ εγκρίθηκε ο οδηγός σύνταξης των τοπικών σχεδίων ο οποίος είναι μόνο το πρώτο βήμα για την αλλαγή του παραχωρημένου μοντέλου διαχείρισης που στηριζόταν στις κεντρικές εγκαταστάσεις και πιο συγκεκριμένα στην εγκατάσταση της Φυλής και στις φαραωνικές μονάδες επεξεργασίας. Με τον οδηγό αυτό ανοίγουμε τον δρόμο για την εφαρμογή του μοντέλου της αποκεντρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης με έμφαση στην διαλογή στην πηγή. 

Με τα τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων θα προσπαθήσουμε οι δήμοι της Αττικής να αναπτύξουν νέες δράσεις, στη βάση ενός συνολικού σχεδίου και όχι αποσπασματικά, στην κατεύθυνση των τριών βασικών προτεραιοτήτων της ιεράρχησης (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση – κομποστοποίηση).

Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για τα πλεονεκτήματα της αποκεντρωμένης διαχείρισης που επιδιώκουμε με τα τοπικά σχέδια. Όπως σημειώνουμε και στον οδηγό σύνταξης:

  • Η αποκεντρωμένη διαχείριση ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
  • Μπορεί να εφαρμοστεί ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο διαχείρισης γιατί απαιτεί απλά μέσα και εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας.
  • Παράγει ανακυκλώσιμα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και αξίας.
  • Είναι δραστηριότητα εντάσεως εργασίας και μπορεί να συμβάλει άμεσα στη μείωση της ανεργίας. Μπορεί να υποστηρίξει συμπληρωματικά επαγγέλματα στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των υλικών , στην ενημέρωση κλπ.
  • Έχει το χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και εξασφαλίζει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη.
  • Είναι η ασφαλέστερη περιβαλλοντικά λύση, αφού δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση και η ενεργειακά αποδοτικότερη , αφού εξοικονομεί τα μεγαλύτερα ποσοστά ενέργειας.
  • Ενεργοποιεί και ευαισθητοποιεί τους πολίτες , αφού απαιτεί τη συμμετοχή τους. Έτσι επιτυγχάνονται ευρύτεροι στόχοι περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συμμετοχής.
  • Εξασφαλίζει τον καλύτερο κοινωνικό έλεγχο του κυκλώματος διαχείρισης των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομης διάθεσης.

Με τον οδηγό ο ΕΔΣΝΑ έχει σκοπό να υποδείξει μια διαδικασία για την εκπόνηση και την εφαρμογή τοπικών σχεδίων διαχείρισης από τους Δήμους (ΤΣΔ) , στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων , που αφορά στην αποκεντρωμένη διαχείριση με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών.

Οι δήμοι θα αποφασίσουν το πώς θα συντάξουν τα δικά τους τοπικά σχέδια , τα στοιχεία και τους μηχανισμούς που θα ενεργοποιήσουν.

Το στοίχημα της εναλλακτικής διαχείρισης κανείς δεν μπορεί να το κερδίσει μόνος του.

Η περιφέρεια Αττικής , ο ΕΔΣΝΑ , οι δήμοι της Αττικής , τα κινήματα και οι πολίτες πρέπει να συνεργαστούν και να δράσουν από κοινού για να κερδηθεί το στοίχημα της εναλλακτικής διαχείρισης.

Σε ότι αφορά στον ΕΔΣΝΑ θα κάνουμε ότι μπορούμε προκειμένου να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα.

Γνωρίζουμε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες μας και με βάση αυτές θα σχεδιάσουμε την υποστήριξη στους δήμους της Αττικής.

Παρακάτω μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του οδηγού σύνταξης τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων και των σχετικών αρχείων.