Νέο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε ʺΠράσινο Εργοστάσιοʺ» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 83520)