Μελέτη 2ης Αναθεώρησης ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής

Για να κατεβάσετε την μελέτη για τη 2η Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το συμπιεσμένο φάκελο με του χάρτες που συνοδεύουν την μελέτη της 2ης Αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το συμπιεσμένο φάκελο με τα παραρτήματα της μελέτης της 2ης Αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, αρχικά πατήστε εδώ.

Αφού ανοίξει η παραπάνω ιστοσελίδα πατήστε στο πεδίο «Να γίνει η λήψη ούτως ή άλλως» ή «Download anyway» αν είναι στα αγγλικά. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας θα ερωτηθείτε ή όχι για τον σημείο που επιθυμείτε να γίνει η αποθήκευση στον Υπολογιστή σας και θα ξεκινήσει η μεταφορά.