Δελτία Τύπου
Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη ξεκινά δημοσιά διαβούλευση για το νέο ΠΕΣΔΑ και τη διαχείριση των απορριμμάτων

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη ξεκινά δημοσιά διαβούλευση για το νέο ΠΕΣΔΑ και τη διαχείριση των απορριμμάτων

Με το μήνυμα ότι «η Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων του Λεκανοπεδίου Αττικής, μας αφορά όλους», ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, καλεί με επιστολή που απέστειλε στο αιρετό πολιτικό προσωπικό της Αττικής, από όλες τις βαθμίδες Διοίκησης του Κράτους ( πολιτικά κόμματα, βουλευτές, Δήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι ), να συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο και να καταθέσει τις προτάσεις του, ενόψει της τελικής διαμόρφωσης του περιεχομένου του νέου Περιφερειακού Σχεδίου για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων της Αττικής.

Ως το τέλος Ιουλίου του 2021 ζητάμε τις απόψεις όλου του πολιτικού προσωπικού της Αττικής.

Με βάση την επιστολή αυτή, το πολιτικό προσωπικό της Αττικής καλείται ως το τέλος Ιουλίου να «πάρει θέση» και να μελετήσει τα δεδομένα που τίθενται υπόψη από τον ΕΔΣΝΑ , ώστε να καταθέσει στη συνέχεια εντός του συγκεκριμένου αυτού διαστήματος παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό περιεχόμενο του νέου ΠΕΣΔΑ.
Το νέο ΠΕΣΔΑ θα αποτελέσει στη συνέχεια τον «οδικό χάρτη» των ενεργειών και των πολιτικών που θα υλοποιηθούν, προκειμένου η Αττική να κερδίσει τον χαμένο χρόνο προωθώντας την ανακύκλωση και τη ξεχωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων, αποκτώντας τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές και υιοθετώντας ένα σύγχρονο σύστημα για τη διαχείριση των απορριμμάτων της, ώστε να πάψει να θάβει περισσότερο από δύο εκατομμύρια τόνους σκουπίδια το χρόνο, όπως γίνεται μέχρι σήμερα στη Φυλή.

Κυκλική οικονομία και «πράσινη Αττική» οι προτεραιότητές μας

Όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, «η υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας και η διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Λεκανοπεδίου Αττικής με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, αποτελούν προτεραιότητα για τη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ:
«Η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων που θα δίνει έμφαση στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση, θα προωθεί τη λειτουργία πάρκων κυκλικής οικονομίας που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις νέες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων και βιοαποβλήτων, αλλά και διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών, δεν μπορεί άλλο να καθυστερήσει.
Πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα λύση σε ένα κρίσιμο, επείγον και δύσκολο πρόβλημα που παραμένει άλυτο τα τελευταία 20 χρόνια. Και παραμένει άλυτο είτε γιατί κάποιοι φοβήθηκαν το πολιτικό κόστος που συνεπάγεται η λύση δύσκολων ζητημάτων. Είτε γιατί προκρίθηκαν ανεφάρμοστα σχέδια που κόστιζαν πανάκριβα ή υπηρετούσαν πολιτικές ιδεοληψίες».

Υπεύθυνη ενημέρωση για υπεύθυνες απαντήσεις.

Στην επιστολή που απέστειλε ο Γ. Πατούλης, τονίζει ότι η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ έχουν θέσει ως προτεραιότητα τη μόνιμη επίλυση του προβλήματος. Για να πετύχουμε το στόχο αυτό, γνωρίζουμε καλά πως δεν αρκεί να προτείνονται οι αρτιότερες τεχνικά λύσεις, αλλά χρειάζεται οι λύσεις αυτές να έχουν και την αποδοχή των τοπικών κοινωνιών καθώς και της πλειοψηφίας του πολιτικού προσωπικού της Αττικής.
«Η όποια λύση, περνά αφενός μέσα από τη διασφάλιση της διαφάνειας σε όλα τα στάδια λήψης των αποφάσεων . Αφετέρου, προϋποθέτει να έχει προηγηθεί ένας ουσιαστικός και ειλικρινής διάλογος, χωρίς αποκλεισμούς».
Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται από τους αποδέκτες της επιστολής να μελετηθούν πέραν του σημειώματος και όλες τις σχετικές μελέτες και έγγραφα που είναι δημόσια αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ, ώστε στη συνέχεια να συνεισφέρουν όλοι με τις προτάσεις, γνώμες και παρατηρήσεις τους , στην τελική διαμόρφωση του νέου περιφερειακού σχεδιασμού που είναι η απαραίτητη βάση, για την επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής.

Παρουσίαση των δράσεων του ΕΔΣΝΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη

Ταυτόχρονα, στο σημείωμα που απεστάλη περιλαμβάνονται όλες οι δράσεις του ΕΔΣΝΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαχείριση αποβλήτων στην Αττική, που βασίζονται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της κυκλικής οικονομίας και της ιεράρχησης των αποβλήτων. Συγκεκριμένα ο ΕΔΣΝΑ έχει προχωρήσει στη δημοπράτηση:
• Της προμήθειας 80 απορριμματοφόρων για τη διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων και 60 Κινητών «Πράσινων Σημείων» για την ανάπτυξη προγραμμάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων .
• Της προμήθειας 10.000 περίπου κάδων διαφόρων μεγεθών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και έντυπου χαρτιού. Ο εξοπλισμός έχει ήδη διατεθεί από τον ΕΔΣΝΑ στους δήμους της Αττικής, οι οποίοι τον έχουν αναπτύξει και κάνουν χρήση αυτού.
• Της προμήθειας 120 απορριμματοφόρων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης για την περαιτέρω ανάπτυξη προγραμμάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων.
• Της προμήθειας επιπλέον 19.000 καφέ κάδων
• Της προμήθειας εξοπλισμού για την οργάνωση και ανάπτυξη προγραμμάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός περιλαμβάνει επιφανειακές γωνιές ανακύκλωσης για 6, 8, 10 ρεύματα αποβλήτων, υπόγειες γωνιές ανακύκλωσης 2 έως 5 ρευμάτων αποβλήτων, Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, Κιόσκια Ανακύκλωσης, Έξυπνες νησίδες διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων. Το σχέδιο της σύμβασης έχει σταλεί για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
• Μετά την προμήθεια των Κινητών Πράσινων Σημείων διενεργήθηκε διαγωνισμός με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων δια των Κινητών Πράσινων Σημείων με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αλλά και προκειμένου να αναπτυχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανακύκλωση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
• Περαιτέρω για την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών στα ζητήματα διαλογής στην πηγή αποβλήτων ο ΕΔΣΝΑ έχει δημοπρατήσει τη με αρ. πρωτ. 3115/4-3-2021 διακήρυξη με αντικείμενο τις «Ενέργειες Προβολής και Επικοινωνίας των Δράσεων και Πολιτικών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων».
• Τέλος, ο ΕΔΣΝΑ προχώρησε σε πιστοποίηση του παραγόμενου κόμποστ από βιοαπόβλητα σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κομποστοποίησης, ως υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικού, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη αξιοποίηση του.

Το όφελος από τις δράσεις του ΕΔΣΝΑ

Με τις παραπάνω ενέργειες του ΕΔΣΝΑ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, οι δήμοι, που εκ του νόμου φέρουν την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης, αποκτούν δωρεάν, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που εκ των πραγμάτων τους είναι απαραίτητος για να προχωρήσουν στην υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης και εκτροπής σημαντικών ποσοτήτων από την ταφή. Η σωστή χρήση του εξοπλισμού θα επιφέρει:
• Σημαντική μείωση του κόστους της ανακύκλωσης.
• Σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης απορριμμάτων λόγω της αποφυγής του φόρου ταφής που εκκινεί από τα 20 ευρώ ανά τόνο το 2022 και θα φτάσει τα 55 ευρώ ανά τόνο το 2027.
• Αυξημένη δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω» που πλέον γίνεται υποχρεωτική η εφαρμογή του.

Δράσεις για την επεξεργασία και διάθεση των Στερεών Αποβλήτων από τον ΕΔΣΝΑ

Για την επεξεργασία και διάθεση των ΑΣΑ έχουν ήδη δημοπρατηθεί τα ακόλουθα έργα:
• Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία δημοπράτησης της ΜΕΑ Γραμματικού.
• Υλοποιείται το έργο «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε ʺΠράσινο Εργοστάσιο», με δυναμικότητα 300.000 tn/y (ΑΣΑ και προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα), εκ των οποίων τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα θα είναι έως 100.000 tn/y.
• Είναι σε εξέλιξη οι μελέτες χωροθέτησης των μονάδων Κεντρικού Τομέα και της Π.Ε. Πειραιά, ενώ πρόκειται να δημοπρατηθεί και η σχετική μελέτη χωροθέτησης για το Νότιο τομέα της περιφέρειας
• Είναι σε εξέλιξη διαδικασία δημοπράτησης των ΜΕΑ για τις ανάγκες της Π.Ε. Πειραιά και του Κεντρικού Τομέα Αθηνών μέσω ΣΔΙΤ, αφού πρώτα τα δύο έργα εντάχθηκαν στον Κατάλογο των έργων ΣΔΙΤ με απόφαση της αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής.
• Για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας για ασφαλή ταφή στον ΧΥΤΑ Φυλής υλοποιείται έργο μεταβατικής διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει κατασκευή νέων κυττάρων υγειονομικής ταφής χωρητικότητας τουλάχιστον 4.000.000m3.
• Για την ωρίμανση των μονάδων επεξεργασίας (ΜΕΒΑ) που χωροθετούνται κατά προτεραιότητα εντός των αποκεντρωμένων πάρκων κυκλικής διαχείρισης προδιαλεγμένων οργανικών, ο ΕΔΣΝΑ έχει δημοπρατήσει τις σχετικές μελέτες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τον τεχνικό σχεδιασμό και τη δημοπράτηση των έργων.

Η ατζέντα των ζητημάτων που θα τεθούν στη δημόσια διαβούλευση

Από όσους συμμετάσχουν στη διαβούλευση , ζητείται να καταθέσουν τις απόψεις τους πάνω στα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως:
• Διευκόλυνση και ανάπτυξη των δράσεων επαναχρησιμοποίησης στην Αττική
• Επιτάχυνση και επέκταση της ανακύκλωσης συσκευασιών στην Αττική
• Βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλωμένων υλικών
• Επιτάχυνση και επέκταση της ανακύκλωσης βιοαποβλήτων στην Αττική
• Αριθμός και εξυπηρετούμενες περιοχές των αναγκαίων μονάδων επεξεργασίας
• Αριθμός και εξυπηρετούμενες περιοχές των χώρων ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
• Πιθανές θέσεις, πέραν αυτών του νόμου 3164/2003, για τη δημιουργία νέων μονάδων επεξεργασίας ή/και ΧΥΤΥ
• Πιθανές θέσεις για αποκεντρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων με ΜΕΒΑ και εξυπηρετούμενες περιοχές
• Ενέργειες δήμων για την άμεση ανακούφιση του ΧΥΤΑ Φυλής
• Ενέργειες ΕΔΣΝΑ για την άμεση ανακούφιση του ΧΥΤΑ Φυλής

«Πάρε θέση τώρα».
«Πάρε θέση, τώρα», είναι το κάλεσμα ευθύνης του Γ. Πατούλη και του ΕΔΣΝΑ προς το πολιτικό προσωπικό της Αττικής, όλων των βαθμίδων διοίκησης, στον δημόσιο διάλογο για την επίλυση ενός από τα σημαντικότερα προβλήματα του Λεκανοπεδίου. Και μέσω της επιστολής τους, τους ζητά να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή, ώστε όλοι μαζί να διαμορφώσουμε το σχέδιο , για μια «πράσινη» και βιώσιμη Αττική, προς όφελος των κατοίκων της.