Δελτία Τύπου
Mε έργο ουσίας απαντάμε στη μιζέρια του κ. Σγουρού

Mε έργο ουσίας απαντάμε στη μιζέρια του κ. Σγουρού

Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής λειτουργεί με διαφάνεια κι απόλυτο σεβασμό στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της. Αυτό το μοντέλο λειτουργίας είναι αδιαπραγμάτευτο, δεν «σηκώνει» εκπτώσεις, ούτε υπόκειται σε μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Περιφερειακό μας Συμβούλιο.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίναμε σκόπιμο να μην προχωρήσουμε στην ικανοποίηση του αιτήματος του κ. Σγουρού να συζητηθεί στην τελευταία συνεδρίαση του ΠΕΣΥ Αττικής, εκτός ημερησίας διατάξεως μάλιστα, ένα ζήτημα που αφορά αποφάσεις της Διοίκησης του ΕΣΔΝΑ που σχετίζονται με τη διαχείριση του covid -19 και την προστασία της δημόσιας υγείας τόσο των εργαζομένων του, όσο και των κατοίκων του Λεκανοπεδίου.

Ο κ. Σγουρός θα έπρεπε να γνωρίζει ότι για ζητήματα που αφορούν αποφάσεις του ΕΔΣΝΑ, αρμόδια όργανα για να απαντήσουν είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή και ο Πρόεδρος του. Αν θέλει ο κ. Σγουρός απαντήσεις, έχει κάθε δυνατότητα να θέσει μέσω των εκπροσώπων της παράταξης του τα θέματα στο Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ και να πάρει τις απαντήσεις που θέλει.

Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΔΣΝΑ, ορίζεται με τη διάταξη της παρ.2, του άρθρου 211, του ιδίου άνω ν.3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ.5α, του ν.4071/2012) και καθορίζει ότι όργανα διοίκησης του συνδέσμου, άρα και δημόσιας λογοδοσίας, είναι το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρος. Δεν είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Όσον αφορά την ουσία του θέματος που τέθηκε από τον κ. Σγουρό σχετικά με τη νομιμότητα των συγκεκριμένων αποφάσεων της Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ, που αφορούν τον τρόπο που έγιναν αναθέσεις παροχής υπηρεσιών, για τη διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής κρίνει απολύτως επαρκείς και τεκμηριωμένες τις απαντήσεις που δόθηκαν από τον Σύνδεσμο, με την έκδοση σχετικού δελτίου τύπου στις 9 Μαρτίου 2021.

Από το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Δ.Τ. προκύπτει ότι οι ενέργειες της διοίκησης του ΕΔΣΝΑ ήταν και διαφανείς κι απολύτως νόμιμες. Ως εκ τούτου, δεν υπήρχε κανένας βάσιμος ή νόμιμος λόγος να μετατραπεί η συνεδρίαση του ΠΕΣΥ σε πεδίο μικροπαραταξιακής αντιπαράθεσης κι εκτόξευσης ψευδών και συκοφαντικών καταγγελιών, που είχαν ήδη απαντηθεί επαρκώς.

Το ΠΕΣΥ Αττικής έχει πολύ σημαντικότερο έργο να επιτελέσει, από το να ασχολείται με τη μιζέρια και τη φθηνή αντιπολίτευση που ασκεί ο κ. Σγουρός.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ.: 213-2063501, 504, 807, 210-6993404 Fax: 213-2063513 Ε-mail: pressoffice@patt.gov.gr