Λήψη απόφασης για την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του διαγωνισμού “Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων με αυτά”