Κοινό αίτημα Περιφέρειας και Δήμων της Αττικής για παράταση των συμβάσεων των «εργαζομένων Covid» μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Γ. Πατούλη

Επιστολή του Περιφερειάρχη προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ με αίτημα την παράταση των συμβάσεων κατ΄αναλογία του πρόσφατου νόμου για το υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί σε φορείς αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας

Γ. Πατούλης: «Η παραμονή των συμβασιούχων είναι απολύτως απαραίτητη για τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας κρίσιμων υπηρεσιών για την προστασία της υγείας των πολιτών»

Στην αναγκαιότητα και περαιτέρω παράτασης των συμβάσεων των εργαζομένων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν στους ΟΤΑ για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της πανδημίας, συνηγόρησαν Περιφέρεια και Δήμοι της Αττικής κατά τη σχετική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους Δημάρχους, κατόπιν πρωτοβουλίας του Γ. Πατούλη.

«Πρόκειται για εργαζομένους που έχουν αποκομίσει πολύτιμη εμπειρία και η συνδρομή τους στην αποτελεσματική λειτουργία των κρίσιμων υγειονομικών υπηρεσιών μας, στη διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας αλλά και στην προσπάθεια της προστασίας της υγείας των πολιτών είναι πολύτιμη», υπογράμμισε ο κ. Πατούλης, με τους Δημάρχους να συμφωνούν ομόφωνα πως η  αδιάλειπτη συνεισφορά  των συγκεκριμένων εργαζομένων κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ.

Προς αυτή την κατεύθυνση συμφωνήθηκε να ζητηθεί από την κυβέρνηση η δυνατότητα παράτασης των σχετικών συμβάσεων μέσω σχετικής νομοθετικής ρύθμισης κατ΄αναλογία της πρόσφατης ΚΥΑ,  σύμφωνα με την οποία ανανεώθηκαν οι συμβάσεις του υγειονομικού και διοικητικού προσωπικού που απασχολείται σε φορείς αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας μέχρι τα τέλη του χρόνου.

Παράλληλα κατά τη σύσκεψη ο κ. Πατούλης υπογράμμισε και τη σημασία μοριοδότησης σε όλους τους συμβασιούχους, προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση της σχετικής εμπειρίας που αποκόμισαν, σε μελλοντικές προκηρύξεις για τη στελέχωση φορέων της Αυτοδιοίκησης με μόνιμο προσωπικό.

Της σύσκεψης προηγήθηκε συνάντηση του Περιφερειάρχη με εκπροσώπους των συμβασιούχων στα γραφεία της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της οποίας τους εξέφρασε τη συμπαράστασή του αλλά και τη βούλησή του να συνδράμει και μέσω των νομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, στην υποστήριξη των αιτημάτων τους.

Σ΄αυτό το πλαίσιο ο κ. Πατούλης απέστειλε σχετική επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών με κοινοποίηση στον Υπ. Υγείας Θ. Πλεύρη, με την οποία ζητά να εφαρμοστεί κατ΄αναλογία και στους ΟΤΑ το άρθρο τρία του Ν.4917/2022, σύμφωνα με την οποίο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, παρατείνονται οι συμβάσεις του υγειονομικού και διοικητικού προσωπικού που προσελήφθη σε φορείς του Υπουργείου Υγείας για τις ανάγκες της πανδημίας, έως τις 31.12 του 2022.

Ειδικότερα ο Περιφερειάρχης στην επιστολή επισημαίνει μεταξύ άλλων τα εξής:

«….Από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής επωμίστηκαν ένα ιδιαιτέρως εκτεταμένο σύνολο ευθυνών, απορρεουσών από τις ευρύτατες αρμοδιότητές τους, καθώς και από τον κομβικό ρόλο που ανατέθηκε στον φορέα στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης και περιστολής της εξάπλωσης της νόσου. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν να αναπτύσσονται ποικίλες και πολυάριθμες δράσεις στο πλαίσιο λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Κατόπιν των ως άνω αναφερόμενων, οι δράσεις και οι αρμοδιότητες που καλούνται να υποστηρίξουν οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την προάσπιση και την πρόληψη της δημόσιας υγείας, ως υπέρτατο αγαθό…….

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, και δεδομένου ότι:

  • με την παράταση των συμβάσεων ΙΔΟΧ του άρθρου τρίτου του Ν.4917/2022 τεκμαίρεται η αναγκαιότητα απασχόλησης προσωπικού στο πλαίσιο λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την ύπαρξη άμεσου κινδύνου για την διασπορά του κορωνοϊού,
  • η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει, δυνάμει των αρμοδιοτήτων που ασκεί βάσει του άρθρου 186 του Ν.3852/2010, Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι οργανικές μονάδες του Φορέα μας, εντός των γεωγραφικών ορίων του οποίου λειτουργεί το μεγαλύτερο λιμάνι και το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Χώρας, καλούνται να διαχειριστούν και να εφαρμόσουν προληπτικά ή/και κατασταλτικά μέτρα για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, και μάλιστα σε μία περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου,


Παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε τη δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το οποίο έχει προσληφθεί στο πλαίσιο λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έως 31/12/2022, κατ’ αναλογική εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο τρία του Ν.4917/2022».

Φωτογραφικό υλικό: 1

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ