Βιογραφικό Προέδρου

Βιογραφικό

 

 Η Ρένα Δούρου από 1η Σεπτεμβρίου 2014 είναι η νέα Περιφερειάρχης Αττικής και η νέα Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, σύμφωνα με το άρθρο 211 του Ν. 3852/2010- Καλλικράτης.