Εκτελεστική Επιτροπή ΕΔΣΝΑ

Tα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής είναι :

Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Κόκκαλης Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος Αττικής

Tακτικά Μέλη :

  1. Χιωτάκης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος Ε.Ε., Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς
  2. Παππούς Χρήστος, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Δήμαρχος Φυλής
  3. Μπουραϊμης Δημήτριος, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Δημοτικός Σύμβουλος Φυλής
  4. Σμέρος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Περ. Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής
  5. Μπουρνούς Ευάγγελος, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Δήμαρχος Ραφήνας
  6. Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Περ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής

Αναπληρωματικά μέλη :

  1. Κιούσης Δημήτριος,  Δήμαρχος Κρωπίας, 1ος Αναπληρωματικός 
  2. Λεωτσάκος Ανδρέας, Περ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής, 2ος Αναπληρωματικός  
  3. Σοφρώνης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Σαρωνικού, 1ος Αναπληρωματικός
  4. Παπαδάκης Νικόλαος, Περ. Σύμβουλος Κ.Τ. Αθηνών, 2ος Αναπληρωματικός   

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί κάθε αρμοδιότητα σχετική με τη λειτουργία του συνδέσμου εκτός από εκείνες που ανήκουν στο διοικητικό συμβούλιο και τον πρόεδρο. Με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί ένα θέμα που κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό να το παραπέμψει στο διοικητικό συμβούλιο για λήψη απόφασης.