Εκτελεστική Επιτροπή ΕΔΣΝΑ

Η εκτελεστική επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής αποτελείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ως πρόεδρο και έξι (6) μέλη, τα οποία, μαζί με τέσσερα (4) αναπληρωματικά, εκλέγονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Δύο (2) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, εκλέγονται μεταξύ όσων υποδεικνύονται από τους εκπροσώπους της περιφέρειας και τα άλλα τέσσερα (4) και δύο (2) αντιστοίχως, εκλέγονται μεταξύ όσων υποδεικνύονται από τους εκπροσώπους των δήμων.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής είναι :

Τακτικά Μέλη :

  1. Βρούστης Αριστείδης, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αθηνών
  2. Κορωναίου-Καμπά Σοφία, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αθηνών
  3. Παππούς Χρήστος, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Δήμαρχο Φυλής
  4. Μπιζά Αφροδίτη, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων-Καματερού
  5. Ιατρού Σταύρος, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Δ.Σ. Λαυρεωτικής
  6. Μπουραϊμης Δημήτρης, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Δ.Σ. Φυλής

Αναπληρωματικά μέλη :

1. Δαμιανός Πέτρος,  Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αθηνών, 1ος Αναπληρωματικός  

2.Γαβράς Παναγιώτης, Περ. Σύμβουλος Β.Τ. Αθηνών, 2ος Αναπληρωματικός   

3. Λυμπεράτος Γεράσιμος, Δ.Σ. Χαλανδρίου, 1ος Αναπληρωματικός

4. Γαϊτανάρος Στέλιος, Δ.Σ. Πειραιά, 2ος Αναπληρωματικός   

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί κάθε αρμοδιότητα σχετική με τη λειτουργία του συνδέσμου εκτός από εκείνες που ανήκουν στο διοικητικό συμβούλιο και τον πρόεδρο. Με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί ένα θέμα που κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό να το παραπέμψει στο διοικητικό συμβούλιο για λήψη απόφασης.