Πρόσκληση 41ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζει εκτάκτως την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 7 το πρωί η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής στα Γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος, Αθήνα). Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 41ης Κατεπείγουσας είναι τα παρακάτω :

  1. Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για ζητήματα προσωπικού και πειθαρχικών διαδικασιών.
  2. Λήψη απόφασης τροποποίησης της με αρ. 39/2013 ΑΕΕ.

(Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται στο ότι πρέπει η Εκτελεστική Επιτροπή να έχει ολοκληρωμένη εικόνα σε θέματα προσωπικού και πειθαρχικών ζητημάτων του ΕΔΣΝΑ και στο ότι πρέπει να τροποποιηθεί η με αρ. 39/2013 ΑΕΕ κατόπιν του με αρ. πρωτ. 41384/ΕΓΣΔΙΤ/1116/25-09-2013 της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ).