Πρόσκληση 43ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζει την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 13.00 σε Κατεπείγουσα Συνεδρίασή της που θα γίνει στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος, Αθήνα) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής.Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της 43ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης είναι το εξής : 

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού περί συμμετοχής των Προεπιλεγέντων στη Β.Ι Φάση του Διαγωνισμού του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Βορειοανατολικής Αττικής, με ΣΔΙΤ»

(Το κατεπείγον της συνεδριάσεως αιτιολογείται από τις ασφυκτικές προθεσμίες που υπάρχουν στο τεύχος της Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διάλογο του εν λόγω έργου και προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα και έγκαιρα η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου).