Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10 το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος), το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 7ης συνεδρίασης είναι τα εξής :

  1. Λήψη απόφασης καθορισμού ετήσιας εισφοράς Δήμων μελών ΕΔΣΝΑ  για τα έτη 2012 και 2013.
  2. Λήψη απόφασης καθορισμού ετήσιας εισφοράς Δήμων μελών ΕΔΣΝΑ για το έτος 2014.
  3. Λήψη απόφασης επιβολής αντισταθμιστικών οφελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4164/2013.