Το "Έργο μας" είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας Διοίκησης και εργαζομένων.