Σχέδιο αποκατάστασης και αξιοποίησης των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων μεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια με τις προβλεπόμενες δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Απόφαση 343/2017 της Ε.Ε. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. : Λήψη κατ’ αρχήν απόφασης επί σχεδίου αποκατάστασης και αξιοποίησης των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων – μεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια με τις προβλεπόμενες δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΣΔΑ Αττικής.Απόφαση 343/2017 της Ε.Ε. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. : Λήψη κατ’ αρχήν απόφασης επί σχεδίου αποκατάστασης και αξιοποίησης των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων – μεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια με τις προβλεπόμενες δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Παραδοτέα της σύμβασης με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ στην σύνταξη σχεδίου αποκατάστασης και αξιοποίησης των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων – μεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια με τις προβλεπόμενες δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΣΔΑ Αττικής».

Το κείμενο της επιστολής της Προέδρου προς όλους τους Δημάρχους της Περιφέρειας Αττικής

Τυχόν απόψεις επί των ανωτέρω μπορούν να διατυπωθούν στο email: ealm.diavoulefsi@gmail.com