Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Αποτεφρωτήρα Ε.Α.Υ.Μ

 

Για να κατεβάσετε τον 2ο Ετήσιο Απολογισμό Λειτουργίας της Μονάδας Αποτέφρωσης Ε.Α.Υ.Μ. στα πλαίσια της Α.Π.1243/2.2.16 Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών, παρακαλώ πατήστε εδώ.