Διενέργεια Ιατρικών Εξετάσεων για τους Εργαζόμενους στην ΟΕΔΑ Φυλής και στο Σχιστό

Την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016, στο πλαίσιο διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. θα πραγματοποιηθεί αιμοληψία των εργαζομένων στο Ιατρείο που βρίσκεται στον χώρο των γραφείων της ΟΕΔΑ Φυλής.

Το συνεργείο αιμοληψίας θα βρίσκεται στο χώρο του Ιατρείο από τις 5:00 το πρωί έως τις 6:30 το απόγευμα. Στο χρονικό διάστημα αυτό και ανάλογα με την βάρδιά τους, πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να προσέλθουν στο Ιατρείο προκειμένου να υποβληθούν στις προγραμματισμένες εξετάσεις.

Ο γιατρός εργασίας του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., κ. Ομίντ Μοκτάρι θα παρευρίσκεται και θα συντονίζει την παραπάνω διαδικασία. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν λάβει ελαφριά γεύματα 6 ώρες νωρίτερα της αιμοληψίας, ενώ 2 ώρες πριν από αυτή θα πρέπει να αποφύγουν τις γλυκαντικές ουσίες στα ροφήματά τους. Σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος θα πρέπει να απευθύνονται στο γιατρό εργασίας και να ενημερώνεται άμεσα ο προϊστάμενός τους.