Επισκευή και Συντήρηση των Μηχανημάτων Έργου

Παραδόθηκαν τα πρώτα επισκευασμένα Μηχανήματα Έργου, στα πλαίσια της παραγωγής του καλλίτερου δυνατού αποτελέσματος με γνώμονα την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

Σημειώνεται ότι έχει προβλεφθεί συμβατικά η συντήρησή τους, ώστε να διατηρείται η πολύ καλή λειτουργική τους κατάστασή, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους – χειριστές, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα δυσλειτουργίας και απαξίωσής τους.