Πρόσκληση 4ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 12 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 4ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

1. Έγκριση μετακίνησης μέλους της ομάδας έργου του χρηματοδοτούμενου Διαβαλκανικού Ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας με τίτλο «SWAN» κ. Πανταζόπουλου Ανδρέα στη Θεσσαλονίκη.

(Το θέμα είναι επείγον καθώς θα πρέπει να εγκριθεί η μετακίνηση του κ. Πανταζόπουλου στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 15/2/2019).