Πρόσκληση 36ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 29 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 36ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

1. Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης Διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού) για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Λεβεντέρης).

 

(Το θέμα είναι κατεπείγον, διότι στις 22-11-2018 λήγει η σύμβαση και πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο διαγωνισμός).