Πρόσκληση 27ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής

Συνεδριάζει τη Τετάτη 26 Ιουνίου 2013  και ώρα 7 το πρωί η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (κτίριο Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Αττικής (Φυλή), με ΣΔΙΤ» (εισηγητής, Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού κ. Θεόδωρος Καρδοματέας).
 2. Λήψη απόφασης για Προέλεγχο Απολογισμού του ΕΔΣΝΑ οικονομικού έτους 2012 (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 3. Ενημέρωση επί της αναβάθμισης και επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου πυρασφάλειας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑ) (εισηγήτρια, αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Διαχείρισης Ειδικών Αποβλήτων κα Όλγα Σκιάδη).
 4. Ενημέρωση επί αιτημάτων των Δήμων Μαρκοπούλου - Μεσογαίας και Αμαρουσίου και λήψη σχετικής απόφασης (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή έναντι οφειλής από αντισταθμιστικά οφέλη για το έτος 2013, προς τον Δήμο Φυλής, ποσού 3.500.000,00€ (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή έναντι οφειλής από αντισταθμιστικά οφέλη για το έτος 2013, προς τον Δήμο Ασπροπύργου, ποσού 300.000,00€ (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή έναντι οφειλής από αντισταθμιστικά οφέλη για το έτος 2013, προς τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ποσού 100.000,00€ (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή έναντι οφειλής από αντισταθμιστικά οφέλη για το έτος 2013, προς τον Δήμο Περάματος, ποσού 100.000,00€ (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 9. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, ποσού 2.000.000,00 € στην ΚΞ Envitec ΑΕ – Βιοτέρ ΑΕ για την «Κατασκευή του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης», σύμφωνα με Διαταγές Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 10. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή οφειλών στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε, συνολικού ποσού 270.320,72€ (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 11. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή οφειλών στη ΔΕΗ Α.Ε, συνολικού ποσού 215.791,00€ (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 12. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού  18.388,50 € για την υπογραφή νέας σύμβασης
  «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος πυρασφάλειας νέου κτιρίου &αναβάθμιση του συστήματος του παλαιού κτιρίου» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 13. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή εξόδων δημοσίευσης διακηρύξεων, προκηρύξεων Ε.Δ.Σ.Ν.Α  για το έτος 2013, ποσού  15.000,00€ (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 14. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 142/13 ΑΕΕ, που αφορά στην σύσταση της πάγιας προκαταβολής έτους 2013 (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 15. Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε δικηγόρους (Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου). 

        Εισηγήσεις 27ης Συνεδρίασης 2013 Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ