Πρόσκληση 28ης κατεπείγουσας Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής

Συνεδριάζει  εκτάκτως σήμερα 27 Ιουνίου 2013  και ώρα 13:00 η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (κτίριο Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος) με μονααδικό θέμα το παρακάτω :

  1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί των προδικαστικών προσφυγών κατά της υπ’ αρ. 211/2013 ΑΕΕ του ΕΔΣΝΑ που αφορά στην έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Α’ φάση Προεπιλογής) για το έργο «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Βορειοανατολικής Αττικής, με ΣΔΙΤ».

(Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται από το ό,τι συζητούνται στις 5/7/2013 τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν καταθέσει οι διαγωνιζόμενοι κατά της με αρ. 211/2013 ΑΕΕ του ΕΔΣΝΑ και θα πρέπει να αποσταλούν άμεσα οι θέσεις της διοίκησης στο ΣτΕ)