Ετήσια Γενική Συντήρηση του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής ενημερώνει τους εξυπηρετούμενους δήμους από το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης ότι η Μονάδα δεν θα δέχεται απορρίμματα κατά το χρονικό διάστημα 12/08/2013 έως  26/08/2013 λόγω της ετήσιας γενικής συντήρησης και ανάταξης του ΕΜΑ.