Ωράριο λειτουργίας ΣΜΑ Σχιστού Αυγούστου 2013

Ο ΕΔΣΝΑ ενημερώνει τους εξυπηρετούμενους από το ΣΜΑ Σχιστού Δήμους για τον έγκαιρο προγραμματισμό των προγραμμάτων συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων τους ότι το ωράριο του ΣΜΑ Σχιστού για την περίοδο του Αυγούστου 2013 διαμορφώνεται ως εξής: 

1. Για την περίοδο από 1/8/13- 3/8/13

  • Υποδοχή στο σύνηθες ωράριο (Δευτέρας- Παρασκευής και Σαββάτου)

2. Για την περίοδο από 5/8/13- 10/8/13

  • Δευτέρα- Παρασκευή: 05:30-07:30, ή ως συμπληρώσεως περί των 600 τόνων εισερχομένου φορτίου (όποιο απ’ τα δύο συμβεί πρώτο)
  • Το Σάββατο 10/8/13 ο ΣΜΑ θα παραμείνει κλειστός

3. Για την περίοδο από 12/8/13- 23/8/12

  • Δευτέρα- Παρασκευή: 05:30-07:00, ή ως συμπληρώσεως περί των 400 τόνων εισερχομένου φορτίου (όποιο απ’ τα δύο συμβεί πρώτο)
  • Την Πέμπτη 15/8/2013 και τo Σάββατo 17/8/13 ο ΣΜΑ θα παραμείνει κλειστός

4. Για την περίοδο από 24/8/13- 31/8/13

  • Δευτέρα- Παρασκευή: 05:30– 07:30, ή ως συμπληρώσεως περί των 600 τόνων εισερχομένου φορτίου (όποιο απ’ τα δύο συμβεί πρώτο)
  • Τα Σάββατα 24/8/13 και 31/8/13 υποδοχή στο σύνηθες ωράριο Σαββάτου