Πρόσκληση 32ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζει  εκτάκτως σήμερα 2 Αυγούστου 2013  και ώρα 14:00 η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (κτίριο Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ ΑΕ για παρακράτηση της δεύτερης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων μελών του ΕΔΣΝΑ έτους 2013 (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  2. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή μέρους αντισταθμιστικού οφέλους για το έτος  2013, στο Δήμο Φυλής, ποσού 3.500.000,00 € (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  3. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή μέρους αντισταθμιστικού οφέλους για το έτος  2013 στο Δήμο Aσπροπύργου, ποσού 300.000,00 € (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  4. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή μέρους αντισταθμιστικού οφέλους για το έτος  2013, στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, ποσού 100.000,00 € (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  5. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή μέρους αντισταθμιστικού οφέλους για το έτος  2013, στον Δήμο Περάματος, ποσού 100.000,00 € (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  6. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή μέρους οφειλών Π.Ο.Ε., στην Κοινοπραξία Ηλέκτωρ Α.Ε. – Θ.Γ. Λώλος – Χ. Τσομπανίδης Ο.Ε. – Άρση Α.Ε., για τις «Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής του ΕΜΑ», ποσού 2.000.000,00€ (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  7. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πληρωμή μέρους οφειλών  Π.Ο.Ε στην Κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε – ΑΡΣΗ Α.Ε για την λειτουργία του Αποτεφρωτήρα, ποσού  1.000.000,00€ (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  8. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.000.000,00€, στην εταιρεία ENVITEC Α.Ε για την «Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αερίων ρύπων του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14943/2009 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  9. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υπογραφή σύμβασης με θέμα «Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών για την καταγραφή της Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), των Μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΜΕΕ) και αναβάθμισης του εσωτερικού περιβάλλοντος κτιρίου ιδιοκτησίας του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

(Ο κατεπείγον χαρακτήρας των θεμάτων αιτιολογείται από το ό,τι α) επείγει να υποβληθεί το αίτημα προς τη ΔΕΗ προκειμένου να μπορεί να εισπράξει ο ΕΔΣΝΑ τη δεύτερη τριμηνιαία δόση των εισφορών των Δήμων μελών του, β) επείγει να καταβληθούν τα αντισταθμιστικά οφέλη στους δήμους που τα δικαιούνται για να αντιμετωπίσουν επείγουσες ανάγκες. Τα ποσά μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβληθεί καθώς εν τω μεταξύ  ψηφίστηκε ο Ν. 4164/2013, γ) επείγει να αποδοθούν ποσά προς την ανάδοχο εταιρεία που λειτουργεί τις δύο μονάδες στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στην 354/13 ΑΕΕ, δ) επείγει να αποδοθούν ποσά στην εταιρεία που κατασκεύασε τη μονάδα επεξεργασίας αερίων ρύπων του ΕΜΑΚ σύμφωνα με Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και τη με αρ. 37/2013 ΑΕΕ και ε) θεωρείται επείγουσα η ψήφιση της πίστωσης για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του ΕΔΣΝΑ καθώς θα αναζητηθούν πόροι κοινοτικοί για την χρηματοδότησή του και το ΕΣΠΑ λήγει στο τέλος του 2013).