Πρόσκληση 59ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2017

Συνεδριάζει στις 28 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 59ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Έγκριση για άρση δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).

 (Το θέμα είναι κατεπείγον, λόγω της μη δυνατότητας είσπραξης από το Υπουργείο χρηματικών ποσών που αφορούν ασθενείς του Νοσοκομείου).