Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 17 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 1ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Ενημέρωση σχετικά με το διαγωνισμό «Υπηρεσίες επέκτασης-λειτουργίας-συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάσης του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής κ. Ιατρού).
 2. Έγκριση για διελεύσεις οχημάτων Δήμων Ωρωπού και Μαρκοπούλου (εισηγητής κ. Βρούστης).
 3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της σύμβασης (Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών) του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Κερατέας», Υποέργο 2 με κωδικό ΟΠΣ 383550 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της σύμβασης (Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών) του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. ΝΑ Αττικής», Υποέργο 4 με κωδικό ΟΠΣ 383550 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μεγάρων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 6. Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας με τον Δ. Αίγινας με αντικείμενο α) την μεταφοράς λειοτεμαχισμένων απορριμμάτων και β) του σχεδίου σύμβασης συνεργασίας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ Σχιστού κ. Μνηματίδης).
 7. Λήψη απόφασης αναφορικά με το στάδιο ελέγχου οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού «Υπηρεσίες φύλαξης Χώρων Ευθύνης ΕΔΣΝΑ» (εισηγήτρια κα Σταματοπούλου).
 8. Λήψη απόφασης για Πρόγραμμα συλλογής έντυπου χαρτιού σε Σχολεία και Δημόσια κτίρια του Δήμου Ιλίου (εισηγήτρια κα Σταματοπούλου).
 9. Λήψη απόφασης για παραχώρηση Επιβατηγού Αυτοκινήτου στο Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
 10. Λήψη απόφασης για εκ νέου παραχώρηση του οχήματος ΚΗΙ 2693 του ΕΔΣΝΑ στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
 11. Λήψη απόφασης για παραχώρηση  του   ΚΗΙ 6961 οχήματος   στον  Δ. Μάνδρας-Ειδιλλίας» (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
 12. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Γ’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 13. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών επί αγωγής κατά του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας  (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).