Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ 2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στην 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για το έτος 2018, σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 & 246 του Ν. 3463/06, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του Ν. 4071/12, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Αττικής της Δ/νσης Μεταφορών, (Μεσογείων 156, Παπάγου-Χολαργός, στην έξοδο ακριβώς του ΜΕΤΡΟ στάση ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ), την 29-05-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το πιο κάτω θέμα:   

   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υλοποίηση των έργων Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Περιφέρειας Αττικής.
  2. Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
  3. Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων ΑΣΑ και Πρασίνου Περιφέρειας Αττικής.
  4. Αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής εισερχομένων στο ΧΥΤΑ από Ιδιωτικές Εταιρείες.
  5. Λήψη απόφασης καθορισμού κόστους διαχείρισης έτους 2017 για τον ορισμό τιμολογιακής πολιτικής των υπηρεσιών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. - Εκκαθάριση έτους 2017.
  6. Λήψη απόφασης καθορισμού ετήσιας εισφοράς Δήμων – μελών και συνολικών αποδόσεων τους προς τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2018.

H παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα πιο πάνω θέματα.