Πρόσκληση 9ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 16 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 9ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό με αντικείμενο την «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε ʺΠράσινο Εργοστάσιοʺ» (εισηγητής κ. Ζαρμπούτης Θ., αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης).

Το επείγον του θέματος αιτιολογείται από το γεγονός ότι σήμερα 16.3.2020 έχει οριστεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση επί του αιτήματος από οικονομικό φορέα που εδρεύει στην Ιταλία και αδυνατεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσής σας η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς.