Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ 2020

Σας καλούμε να προσέλθετε στην 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για το έτος 2020, σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 & 246 του Ν. 3463/06, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του Ν. 4071/12, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Αττικής της Δ/νσης Μεταφορών, (Μεσογείων 156, Παπάγου-Χολαργός, στην έξοδο ακριβώς του ΜΕΤΡΟ στάση ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ), την 29-10-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το πιο κάτω θέμα:   

   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
  2. Εκλογή Τακτικών Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής.
  3. Εκλογή Αναπληρωματικών Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής.
  4. Εκλογή Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής.

 H παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τo πιο πάνω θέματα.