Πρόσκληση 34ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 29 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 34ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης ψήφισης του Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2020 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  2. Λήψη απόφασης ψήφισης του ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. του ΕΔΣΝΑ έτους 2020 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).