Δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα στον ΕΔΣΝΑ