Ανακοίνωηση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων βάσει ΣΟΧ 1/2019 (με αρ. πρωτ. 7163/21-06-2019)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 (με αρ. πρωτ. 7163/21-06-2019) Ανακοίνωσης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για τη «Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου» (ΩΖ33ΟΡ05-Δ44) & την υπ’ αριθμ. 7164/21-6-2019 (Α.Δ.Α.: Ψ4ΧΛΟΡ05-ΑΜΞ ) Περίληψη αυτής, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψήφιους που θα προσέλθουν στην υπηρεσία μας, προκειμένου να καταθέσουν αίτηση, ότι οι αιτήσεις τους θα κατατίθενται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του κτιρίου των Κεντρικών Γραφείων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., μεταξύ των ωρών 8:00-14:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 1/7/2019 έως και 10/7/2019.

Για να μεταφορτώσετε στον Η/Υ σας την ΣΟΧ 1/2019 (με αρ. πρωτ. 7163/21-06-2019) παρακαλώ πατήστε εδώ.