Ηλεκτρονική Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης της σύμβασης για τις «Επείγουσες επισκευαστικές εργασίες στις Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) του ΧΥΤΑ ΙΙ Άνω Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α΄ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής»