Η νέα “πράσινη” τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ για το 2022

Νέος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Παπαδάκης μετά από ψηφοφορία

Γ. Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής: Η Αττική γυρίζει σελίδα στη διαχείριση των απορριμμάτων της. Οικονομικά κίνητρα στους Δήμους και τους πολίτες που ανακυκλώνουν, για να βάλουμε οριστικά τέλος στο περιβαλλοντικό έγκλημα της ταφής, χωρίς επεξεργασία, των απορριμμάτων 

Στο σημερινό Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ αποφασίστηκε η νέα τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ για την τρέχουσα χρονιά. Οι τρεις βασικοί άξονες αυτής της νέας τιμολογιακής πολιτικής του ΕΔΣΝΑ για το 2022 είναι:

 1. Η χαμηλότερη οικονομική επιβάρυνση για τους Δήμους και τους δημότες, για κάθε τόνο απορριμμάτων, μέσω της συμβολικής μείωσης της ενιαίας τιμής αναφοράς.
 2. Η δωρεάν παραχώρηση σύγχρονου εξοπλισμού στους Δήμους, για ανακύκλωση και συλλογή βιοαποβλήτων, αξίας άνω των 200 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
 3. Η σημαντική οικονομική επιβράβευση για τους Δήμους που ανακυκλώνουν και δεν στέλνουν σκουπίδια για ταφή.

Επιπλέον, εφαρμόζοντας την εθνική νομοθεσία που ψηφίστηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση και επικαιροποιήθηκε πριν από μερικούς μήνες από τη σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, στη νέα τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ ενσωματώθηκε και θα εφαρμοστεί η επιβολή του τέλους ταφής.

Νέα τιμολογιακή πολιτική με έγκαιρη ενημέρωση των Δήμων,  χωρίς αιφνιδιασμούς

Η πρόταση για την τιμολογιακή πολιτική του 2022 έχει αποσταλεί επίσημα σε όλους τους Δήμους της Αττικής από την 21η Μαρτίου 2022, δηλαδή σχεδόν 45 ημέρες πριν τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΔΣΝΑ, χρονικό διάστημα ικανό για να γίνει ολοκληρωμένη και πλήρης συζήτηση στα δημοτικά συμβούλια των δήμων. Γεγονός που διαψεύδει όσους ισχυρίζονται ότι το Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ αιφνιδίασε τους Δήμους και δεν έθεσε έγκαιρα υπόψη τους την πρότασή της.

Νέα τιμολογιακή πολιτική,  με διαφάνεια κι αξιόπιστα στοιχεία

Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά στα χρονικά του Συνδέσμου, κατά την οποία η τιμολογιακή πολιτική συνοδεύεται από τη δημοσίευση του ισολογισμού του ΕΔΣΝΑ για το 2020, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία και το ρεαλιστικό της αποτύπωμα, αφού βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία όσον αφορά στις ποσότητες αποβλήτων, στο ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΕΔΣΝΑ και στο ετήσιο κόστος διαχείρισης. Το γεγονός αυτό κάνει την τιμολόγηση απόλυτα ακριβή και πλήρως διάφανη, εφόσον στηρίζεται σε ακριβή απολογιστικά δεδομένα και όχι σε παραδοχές και προεκτιμήσεις, που αλλάζουν στην πορεία.

Επιτυγχάνεται ο στόχος για συγκράτηση των δαπανών και του λειτουργικού κόστους

Η νέα τιμολογιακή πολιτική στηρίζεται στην επίτευξη του βασικού στόχου της διοίκησης του ΕΔΣΝΑ και της πολιτικής βούλησης του Περιφερειάρχη Αττικής, που είναι η συγκράτηση των δαπανών και του λειτουργικού κόστους στα απολύτως αναγκαία επίπεδα για εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία, χωρίς “εκπτώσεις” στα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας αλλά και χωρίς εκπτώσεις στα αναγκαία αντισταθμιστικά οφέλη.  Στο πλαίσιο αυτό:

 • Μειώνεται το καθαρό μοναδιαίο λειτουργικό κόστους ανά τόνο αποβλήτων, σε σχέση με το 2020. Η μείωση αυτή έγινε εφικτή παρά το γεγονός ότι η μεγάλη επένδυση της διαχείρισης των στραγγισμάτων, μια επένδυση με σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, έγινε με χρηματοδότηση του ΕΔΣΝΑ.
 • Η Ενιαία Τιμή Αναφοράς μειώνεται κατά σχεδόν 1% από τα 53,73 στα 53,16 ευρώ ανά τόνο. Επισημαίνεται εδώ ότι η μείωση αυτή, παρότι μοιάζει συμβολική, οδηγεί σε μειώσεις δεκάδων ή/και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ανά δήμο, ιδιαίτερα στους δήμους που επιτυγχάνουν σημαντικά ποσοστά ανακύκλωσης.
 • Ξεκαθαρίζουμε πως η τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ δεν αποφασίζεται στη βάση αυθαίρετων κριτηρίων, που υπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά αντίθετα καθορίζεται αυστηρά από το ισχύουν θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 (ΦΕΚ 1277/15.04.19, τ. β΄) Κ.Υ.Α. περί του Κανονισμού Τιμολόγησης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), καθώς και από το άρθρο 237 του Ν. 4555/2018.
 • Οι εν λόγω διατάξεις δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας και υποχρεώνει όλους τους ΦοΔΣΑ σε ενιαίο τρόπο υπολογισμού των εισφορών των δήμων.  Επομένως, προτάσεις για μειώσεις με πολιτική απόφαση που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες από συγκεκριμένα πρόσωπα, είναι μη ρεαλιστικές και μη εφαρμόσιμες. Και οφείλονται είτε σε πλήρη άγνοια της σχετικής νομοθεσίας , η μη τήρηση της οποίας αποτελεί παρανομία. Είτε υπηρετούν μικροκομματικά σκοπιμότητες και λογικές λαϊκισμού. 


Τι σημαίνει η εφαρμογή του τέλους ταφής,
που αποτελεί κυβερνητική απόφαση κι όχι επιλογή του ΕΔΣΝΑ

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4819/2021, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 55 του Ν. 4609/19, εφαρμόζεται και στον ΕΔΣΝΑ, όπως και σε όλη τη χώρα, το τέλος ταφής. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία το τέλος ταφής για το έτος 2022 ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουάριου 2026, το τέλος ταφής ορίζεται σε σαράντα πέντε ευρώ (45) ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.

Τα χρήματα από το τέλος ταφής πάνε στον ΕΟΑΝ κι επιστρέφουν στους Δήμους που ανακυκλώνουν

Τα χρήματα από το τέλος ταφής αποδίδονται στον ΕΟΑΝ, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4819/2021 και επομένως ο ΕΔΣΝΑ δεν έχει κανένα όφελος από την είσπραξη τους.

Η προφανής και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση από το τέλος ταφής, εφόσον δεν πετύχει η προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει να ανασταλεί η επιβολή του ή να μειωθεί το ύψος του μέχρι να ετοιμαστούν οι νέες υποδομές. μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί με δύο τρόπους.

Πρώτον, ωθώντας όλους τους δήμους σε μια μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη προσπάθεια ανακύκλωσης. Αυτή είναι η μόνη λύση, η οποία ακόμα και με το σημερινό πλαίσιο εξασφαλίζει μεγάλες μειώσεις των εισφορών των Δήμων.

Δεύτερον, με την αξιοποίηση του εξοπλισμού ανακύκλωσης και συλλογής βιοαποβλήτων που δίνεται στους Δήμους από τον ΕΔΣΝΑ και την Περιφέρεια Αττικής, ώστε να διευκολυνθούν οι δήμοι σε αυτή την προσπάθεια με μηδενικό κόστος για τους πολίτες.

Εισφορές 2,3 ετών προς τον ΕΔΣΝΑ “επιστρέφονται” άμεσα στους Δήμους, μέσω της δωρεάν παραχώρησης εξοπλισμού ανακύκλωσης

Κάθε χρόνο οι Δήμοι καταβάλλουν στον ΕΔΣΝΑ περίπου 90 εκ. ευρώ, για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους. Τα χρήματα αυτά σήμερα τους επιστρέφονται άμεσα,  μέσω της δωρεάν παραχώρησης εξοπλισμού ανακύκλωσης, η αξία του οποίου ξεπερνά τα 200 εκ. ευρώ ( όσο είναι το ύψος των εισφορών τους για μια περίοδο 2,3 ετών)  και  χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.  Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΔΣΝΑ, με ενέργειες του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, εξασφάλισε ήδη:

 • την πλήρη χρηματοδότηση της σύμβασης – πλαίσιο για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης από το ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, και τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνονται οι σχετικές διαδικασίες.
 • την πλήρη χρηματοδότηση για τα 80 ειδικά οχήματα συλλογής βιοαποβλήτων, ενώ σύντομα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την πλήρη χρηματοδότηση και των άλλων 100 τέτοιων οχημάτων. Ήδη έχουν μοιραστεί τέτοια οχήματα σε 53 δήμους και συνεχίζονται οι διανομές σε εβδομαδιαία βάση.


Αυτός ο σύγχρονος και απολύτως αναγκαίος εξοπλισμός δίνεται εντελώς δωρεάν με μηδενική επιβάρυνση δήμων και δημοτών. Οι σχεδόν 30 δήμοι που έχουν σήμερα αναπτύξει συστηματικά προγράμματα συλλογής βιοαποβλήτων, βλέπουν ήδη το περιβαλλοντικό αλλά και το  οικονομικό όφελος από αυτή τη δραστηριότητα.

Επιπλέον, το τέλος ταφής:

 • θα μειωθεί περαιτέρω ακόμη πιο δραστικά με την κατασκευή και λειτουργία των μεγάλων έργων που έχουν ήδη δημοπρατηθεί (ΣΔΙΤ Κεντρικού Τομέα, ΣΔΙΤ Πειραιά και Μονάδα Επεξεργασίας Γραμματικού) η υλοποίηση των οποίων θα μειώσει το τέλος ταφής κατά τα 2/3 σε επίπεδο Αττικής και
 • θα μηδενιστεί με την υλοποίηση του συνόλου των έργων του νέου ΠΕΣΔΑ.


Η λύση δεν είναι η “επιδότηση” της κακής συνήθειας να θάβουμε σκουπίδια, αλλά η ανακύκλωση και τα έργα για μια “πράσινη διαχείριση”

Όσοι επιμένουν να χρεώνεται φθηνά η ταφή των απορριμμάτων, σε βάρος της ανακύκλωσης και της δημιουργίας σύγχρονων υποδομών για τη φιλική προς το περιβάλλον επεξεργασία τους, θα μας βρίσκουν σταθερά απέναντι. Οι λαϊκιστές και οι πολέμιοι κάθε προόδου στην υλοποίηση των υποδομών επεξεργασίας, τα  εμπόδια και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σχετικών έργων, σημαίνουν επιβαρύνσεις εκατομμυρίων ευρώ για τους πολίτες και διαιώνιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος της ταφής των σκουπιδιών χωρίς επεξεργασία στο ΧΥΤΑ Φυλής.

Η δική μας επιλογή , είναι “πράσινη” . Στο πλαίσιο αυτό, προωθούμε μια νέα τιμολογιακή πολιτική, δίνουμε βάρος στην ανακύκλωση και στη λειτουργία δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, ενώ σε ότι αφορά τις νέες υποδομές, αναμένεται άμεσα η έκδοση πρακτικού αξιολόγησης για τη Μονάδα Επεξεργασίας Γραμματικού και η προκήρυξη της Β1 φάσης του ανταγωνιστικού διαλόγου για τα δύο ΣΔΙΤ. Ενώ ήδη υλοποιούνται οι μελέτες ωρίμανσης για τα λοιπά έργα επεξεργασίας και 10 αποκεντρωμένες μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων.

Με σχέδιο και υπευθυνότητα, με ρεαλισμό και σεβασμό σα χρήματα των πολιτών, η Αττική κάνει μια νέα, “πράσινη” αρχή στην υιοθέτηση των κανόνων της κυκλικής οικονομίας.

Εκλογή νέου Αντιπροέδρου στο Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ

Τέλος, στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ εκλέχθηκε κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας ως νέος Αντιπρόεδρος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Παπαδάκης, στη θέση του παραιτηθέντος Περιφερειακού Συμβούλου και μέχρι πρότινος αντιπροέδρου, Γιάννη Σμέρου.

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ