Δελτία Τύπου
H Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, διασφαλίζει τη δημόσια υγεία – Απάντηση στην ψευδή και προσβλητική ανακοίνωση του κ. Γ. Σγουρού

H Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, διασφαλίζει τη δημόσια υγεία – Απάντηση στην ψευδή και προσβλητική ανακοίνωση του κ. Γ. Σγουρού

Για μια ακόμη φορά ο κ. Σγουρός επιχειρεί να ασκήσει αντιπολίτευση στη σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και τη Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, μέσω ανακοινώσεων που περιέχουν εσφαλμένες, αναληθείς και προσβλητικές αναφορές για συγκεκριμένες πράξεις και πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, που στόχο έχουν την προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών της Αττικής, αλλά και των εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ. Στα ψέματα και τις εσκεμμένες ανακρίβειες του κ. Σγουρού, για μια ακόμη φορά απαντάμε με αλήθειες .

Αλήθεια πρώτη, όλες οι αποφάσεις της Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ λαμβάνονται με απόλυτη Νομιμότητα και Διαφάνεια

Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών είναι απολύτως νόμιμη και προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, οι οποίες κυρώθηκαν με νόμο, παρέχεται και κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης, περί δημοσίων συμβάσεων, η δυνατότητα σε κάθε δημόσιο φορέα και εν προκειμένω και στον ΕΔΣΝΑ, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και υπηρεσιών απολύμανσης.

Η υπηρεσία της τακτικής απολύμανσης όλων των εγκαταστάσεων, των γραφείων, των οχημάτων, των μηχανημάτων, των κάδων ανακύκλωσης χαρτιού και των απορριματοκιβωτίων του ΕΔΣΝΑ, σύμφωνα και με τις οδηγίες των ειδικών, ήταν και είναι στις πρώτες προτεραιότητες του Συνδέσμου, ώστε σε κανένα εργαζόμενο να μην προκύψει κρούσμα Covid-19. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε απόλυτα.

Αλήθεια δεύτερη, ο ΕΔΣΝΑ ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματα των Δήμων της Δ. Αττικής.

Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, ο ΕΔΣΝΑ ανταποκρίθηκε και ανταποκρίνεται άμεσα, στα αιτήματα των Δήμων της Δυτικής Αττικής, για τακτικές απολυμάνσεις των κάδων απορριμμάτων και των χώρων εγκατάστασής τους, με στόχο τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας, στην επιβαρυμένη αυτή περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής. Και οι υπηρεσίες αυτές παρασχέθηκαν στους Δήμους της Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τους όρους σχετικών Προγραμματικών Συμβάσεων που καταρτίσθηκαν με τον ΕΔΣΝΑ.

Αλήθεια τρίτη, πήραμε έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση αποφάσεις που υπηρετούσαν το δημόσιο συμφέρον

Με δεδομένο ότι κανείς δεν γνώριζε τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και επομένως δεν ήταν γνωστός και ο χρόνος διακοπής της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Covid-19, ήταν αναγκαίο να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για ανάθεση υπηρεσιών, που αφορούσαν την προστασία της δημόσιας υγείας.

Και αυτό ακριβώς έκανε η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, προχωρώντας σε απευθείας αναθέσεις και όχι επιλέγοντας τις βραδύτατες, ακόμη και πολύμηνης διάρκειας διαδικασίες των δημόσιων διαγωνισμών, που επικαλείται στην ανακοίνωσή του ο κ. Σγουρός.

Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι η εταιρεία που επιλέχθηκε για την παροχή των υπηρεσιών απολυμάνσεων, έχει πολυετή εμπειρία στον τομέα αυτό και είχε εξαιρετική συνεργασία διαχρονικά με τον ΕΔΣΝΑ. Επίσης, ο ΕΔΣΝΑ και στα πλαίσια προστασίας των εργαζομένων της, των επισκεπτών κ.πλ. προμηθεύτηκε και εγκατέστησε στα γραφεία της, ανάλογο αριθμό συσκευών UVC, για απολύμανση αέρα (Covid-19).

Αλήθεια τέταρτη, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ λειτούργησε και λειτουργεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος

Όλες οι προαναφερόμενες δράσεις υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συναφές νομικό πλαίσιο και με αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, μέλη της οποία είναι υψηλόβαθμα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι δε συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες και όχι διακοσμητικό ρόλο , γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

Η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ λειτουργεί με υπευθυνότητα και σοβαρότητα

Σε αυτή την κρίσιμη για την Αττική αλλά και ολόκληρη τη χώρα υγειονομική συγκυρία, δεν έχουν θέση ανεύθυνες δηλώσεις και συμπεριφορές , όπως του κ. Σγουρού, με μοναδικό στόχο την άσκηση «φθηνής» αντιπολίτευσης. Η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ ενεργεί με απόλυτη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, με στόχο την προστασία της υγείας των εργαζομένων του , των πολιτών της Αττικής και την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεών του, που είναι στρατηγικής σημασίας για την διαχείριση των απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου.

Και μόνο το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε κανένα κρούσμα κορονοϊού στους εργαζομένους μας, είναι η καλύτερη απάντηση στην ανακοίνωση του κ. Σγουρού. Ο οποίος, είναι προφανές ότι ενοχλείται από τις πρωτοβουλίες του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής, που μας φέρνουν στην «πρώτη γραμμή» της καθημερινής μάχης που δίνουμε από το Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα, για την επιτυχή αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.