Επισκευή περίφραξης και αντικατάσταση πλεγμάτων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής – Διευκρινήσεις Προέδρου – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 212178)