Ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στέρεων Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής» και λήψη απόφασης σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 122/2021 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.