ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΚΚ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ