Διευκρινίσεις και Απόφαση παράτασης του χρόνου υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών του ανοιχτού διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης “Υπηρεσίες επέκτασης – λειτουργίας – συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής” (Ανακοίνωση Παράτασης και Απόφαση 263/2016 Ε.Ε. Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)