Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την για την εκτέλεση εργασιών – υπηρεσιών «Εργασίες απολύμανσης – απεντόμωσης – μυοκτονίας & οφιοαπώθησης Κεντρικών Γραφείων, Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής, ΣΜΑ & ΧΔΑ Σχιστού»