Διακήρυξη και Μελέτες σχετικά με την διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση του παλαιοσιδήρου (scrap) του Ε.Δ.Σ.Ν.Α των δ/νσεων Σ.Μ.Α και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.