Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την «Δημιουργία Ιστορικής – Ενημερωτικής έκδοσης» με ενδεικτικό τίτλο «ΕΔΣΝΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ, ΜΕΛΛΟΝ» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 157302)