Διακήρυξη για την εκποίηση παλαιοσιδήρου (scrap) του ΕΔΣΝΑ που βρίσκονται αποθηκευμένες στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής.