Διακηρύξεις / Διαγωνισμοί 2021

Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων έργου και παρελκομένου εξοπλισμού, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας – Διευκρινήσεις Προέδρου – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 222155 (ΟΜΑΔΑ Α), 222159 (ΟΜΑΔΑ Β), 222163 (ΟΜΑΔΑ Γ), 222164 (ΟΜΑΔΑ Δ))

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για το έργο με τίτλο “Κατασκευή ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αστικών αποβλήτων νήσου Ύδρας ” – Απόφαση Προέδρου/Διευκρινίσεις – (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 201238)

Λήψη Αρχείου 1Λήψη Αρχείου 2

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια καφέ καπακιών κάδων οργανικών απορριμμάτων 240Λ με βιο-φίλτρο” – Διευκρινήσεις & Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας – (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 213150)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων έργου και παρελκομένου εξοπλισμού, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας – Διευκρινήσεις – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 222155 (ΟΜΑΔΑ Α), 222159 (ΟΜΑΔΑ Β), 222163 (ΟΜΑΔΑ Γ), 222164 (ΟΜΑΔΑ Δ))

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

1η ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ διαγωνισμού – Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων έργου και παρελκομένου εξοπλισμού, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 222155 (ΟΜΑΔΑ Α), 222159 (ΟΜΑΔΑ Β), 222163 (ΟΜΑΔΑ Γ), 222164 (ΟΜΑΔΑ Δ))

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Προμήθεια συμπληρωματικού κινητού εξοπλισμού Προγράμματος Συλλογής Χαρτιού, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 213156 (ΟΜΑΔΑ Α), 214133 (ΟΜΑΔΑ Β), 214138 (ΟΜΑΔΑ Γ))

Λήψη αρχείου – Ομάδα Α Λήψη αρχείου – Ομάδα Β Λήψη αρχείου – Ομάδα Γ  

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για το έργο με τίτλο “Κατασκευή ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αστικών αποβλήτων νήσου Ύδρας ” – Απόφαση Προέδρου – -Νέο- – (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 201238)

Λήψη αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Προμήθεια εκτυπωτικών μηχανημάτων και Υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής και παροχής αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων (MPS) – Απόφαση Προέδρου για αλλαγή καταληκτικής και αποσφράγισης διαγωνισμού – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 195260)

Λήψη αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για το έργο με τίτλο “Κατασκευή ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αστικών αποβλήτων νήσου Ύδρας ” – Απόφαση Προέδρου – (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 201238)

Λήψη αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για το έργο με τίτλο “Κατασκευή ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αστικών αποβλήτων νήσου Ύδρας ” – Διευκρινίσεις Προέδρου – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 201238)

Λήψη αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εκτυπωτικών μηχανημάτων και Υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής και παροχής αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων (MPS)» -Ανακοίνωση- – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 195260)

Ανακοίνωση ESPD αρχεία

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ» – Διευκρινήσεις Προέδρου – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 201238)

Λήψη αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας, ηλεκτρικών ευέλικτων απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων» -Διευκρινήσεις Προέδρου – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 186912)

Λήψη αρχείου Ορθή Επανάληψη

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ» – Απόφαση Προέδρου – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 194934)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας, ηλεκτρικών ευέλικτων απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων» – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 186912)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ» – Διευκρινήσεις Προέδρου – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 194934)

Λήψη Αρχείου  

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ» – Διευκρινήσεις Προέδρου – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 194934)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ COMPOST, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ» – Διευκρινήσεις Προέδρου – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 180376)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ» – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 194934)

Λήψη Αρχείου Μέρος 1 Λήψη Αρχείου Μέρος 2 Λήψη Αρχείου Μέρος 3

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ COMPOST, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 180376)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» – Διευκρινήσεις Προέδρου – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 174530)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» – Νέα Καταληκτική Ημερομηνία – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 174530)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» – Νέα Παράταση – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 174530)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» – Νέα Παράταση Ημ/νιας – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 174530)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» – Διευκρινήσεις/Παράταση Ημ/νιας – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 174530)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» – Διευκρινήσεις –(Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 174530)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» για το έργο Κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ύδρας – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 192730)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 174530)

Λήψη Αρχείων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ» – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 173373)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ» – Διευκρινήσεις – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 169882)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ» – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 169882)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης με τίτλο «Σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου για την τεκμηριωμένη παρακολούθηση και την προαγωγή της Υγείας των εργαζομένων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 169533)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας – οφιαοαπώθησης – απολύμανσης των κεντρικών χώρων, όλων των εργοταξιακών χώρων & των οχημάτων λόγω του COVID 19» – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 168783)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Απορρύπανσης στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής» -Νέες Διευκρινήσεις – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 163128)

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Αμοιβή με τους όρους της αεπο 2017_1 Αμοιβή με…

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)» για τις ανάγκες προσωπικού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. – Απόφαση Προέδρου σχετικά με διευκρινήσεις – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 163794)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)» για τις ανάγκες προσωπικού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. – Απόφαση Προέδρου – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 163794)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» – Διευκρινήσεις – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 163505)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 163505)

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Yπηρεσίες διαχείρισης σύμμεικτων και άλλων απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ. Κυθήρων» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 155372) – Παράταση & Διευκρινήσεις.

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης, τύπου οικίσκου, 6, 8 και 10 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής» – Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας

Απόφαση Προέδρου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης, τύπου οικίσκου, 6, 8 και 10 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής» – Διορθωτική (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 151487 )

Διορθωτική

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης, τύπου οικίσκου, 6, 8 και 10 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής» – Αλλαγή Καταληκτικής Ημερομηνίας

Απόφαση Προέδρου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 153663)

Μάθε Περισσότερα »

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το διαγωνισμό για τον “Εκσυγχρονισμό, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων με αυτά”

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Λήψη απόφασης για την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του διαγωνισμού “Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων με αυτά”

Λήψη Αρχείου

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την “Εκσυγχρονισμό, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων με αυτά”

ΕΑΥΜ_new

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για την “ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” – Νέα Τεύχη Δημοπράτησης – Νέοι όροι Διακήρυξης (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 158762)

FINAL Δημοπρατηση

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την επιλογή αναδόχου για την “Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στέρεων Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής” – Νέα Τεύχη Δημοπράτησης (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 158762)

Μάθε Περισσότερα »

Ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στέρεων Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής» και λήψη απόφασης σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 122/2021 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Μάθε Περισσότερα »

Αποφάσεις Προέδρου για διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τον Διαγωνισμό για την “Μονάδα Επεξεργασίας Απόβλητων (ΜΕΑ) Του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας Της Π.Ε. Πειραιά» Με Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)” (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 133952)

Μάθε Περισσότερα »

Αποφάσεις Προέδρου για διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τον Διαγωνισμό για την “Μονάδα Επεξεργασίας Απόβλητων (ΜΕΑ) Του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας Της Αττικής» Με Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)” (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 133924)

Μάθε Περισσότερα »

Αποφάσεις Προέδρου για διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τον Διαγωνισμό για την “Μονάδα Επεξεργασίας Απόβλητων (ΜΕΑ) Του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας Της Αττικής» Με Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)” (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 133924)

Μάθε Περισσότερα »

Διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την επιλογή αναδόχου για την “Δενδροφύτευση, προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α” (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 135328)

Μάθε Περισσότερα »

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την επιλογή αναδόχου για την “Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας – οφιαοαπώθησης – απολύμανσης των κεντρικών χώρων, όλων των εργοταξιακών χώρων & των οχημάτων λόγω του COVID 19.” (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 136305)

Μάθε Περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός που αφορά την “Αμοιβή για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την υποστήριξη αξιολόγησης των τοπικών δράσεων των ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής στο τομέα πρόληψης-επαναχρησιμοποίησης – ανακύκλωσης αποβλήτων”.

Μάθε Περισσότερα »