Αποτελέσματα Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το 4ο Τρίμηνο του 2022

Για να κατεβάσετε την Α.Ε.Ε. 86/2023 του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σχετικά με τα Αποτελέσματα Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 πατήστε εδώ.