Αποτελέσματα Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το 3ο Τρίμηνο του 2022

Για να κατεβάσετε την Α.Ε.Ε. 341/2022 του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σχετικά με τα Αποτελέσματα Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 πατήστε εδώ.