Αποτελέσματα Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το 3ο Τρίμηνο του 2021

Για να κατεβάσετε την Α.Ε.Ε. 467/2021 του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σχετικά με τα Αποτελέσματα Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 πατήστε εδώ.