Αποτελέσματα Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το 1ο Τρίμηνο του 2022

Για να κατεβάσετε την Α.Ε.Ε. 146/2022 του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σχετικά με τα Αποτελέσματα Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 πατήστε εδώ.